EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Zaterdag 2 juni penaltytoernooi

EVV Echt organiseert een penaltytoernooi voor dames en heren
(Het wordt één competitie, dus heren, dames en gemixte teams komen in één grote competitie.)

Een toernooi, waarbij tegenstanders het tegen elkaar opnemen door middel van het nemen van penalty’s.

Waar en wanneer?
Dit toernooi wordt op zaterdag 2 juni 2018 gehouden op de accommodatie van EVV in sportpark In de Bandert in Echt. Aanvang van het toernooi is 11:00u.

Reglement
Er worden eerst poulewedstrijden gespeeld. Daarna volgend voor de best geklasseerde teams finalewedstrijden. De verliezende teams spelen troostrondes. Duur van de wedstrijden is 15 minuten, waarin 10 penalty’s per team genomen worden op een normaal doel. Iedere speler neemt maximaal 2 penalty’s.

Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en 1 keeper per wedstrijd. De minimumleeftijd is 18 jaar. Het toernooi wordt gespeeld om geldprijzen.

Inschrijving
Inschrijven kan op het volgende mailadres: bestuur@evvecht.nl. S.v.p. in de mail vermelden de teamnaam en de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon.

Inschrijfgeld
Tevens dient het inschrijfgeld ad €20,00 per team overgemaakt te worden op rekening van EVV Echt met rekeningnummer NL56 RABO 01131 05 703. Na ontvangst van de inschrijving en het inschrijfgeld is de inschrijving compleet en ontvangt elk team een bevestiging van deelname. Maximum aantal deelnemende teams bedraagt 30. Door inschrijving verklaart elk team akkoord te gaan met het reglement dat is na te lezen op www.evvecht.nl.

Prijsuitreiking
Dit eerste penaltytoernooi staat voor sportiviteit maar vooral gezelligheid. Na afloop van het toernooi volgt de prijsuitreiking en kunnen de gewonnen prijzen worden gevierd in de kantine.

Doel
De opbrengsten komen volledig ten goede aan de jeugdafdeling.

Graag zien we jullie inschrijving vóór 23 mei 2018 tegemoet.

De organisatie van het Penaltytoernooi EVV Echt

 

Reglement Penaltytoernooi EVV Echt

1. De duur van de wedstrijd is 15 minuten. Binnen deze 15 minuten worden 10 penalty’s per team genomen., maximaal 2 per speler (onder wie ook de keeper);

2. De teams dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd klaar te staan bij het aangegeven speelveld;

3. Een team krijgt 3 punten voor een gewonnen wedstrijd., 1 punt bij een gelijkspel en 0 punten bij een nederlaag.

4. Degene die de bal op de penaltystip legt, moet de strafschop zelf nemen.

5. De bal moet de doellijn volledig zijn gepasseerd.

6. De strafschoppen dienen vanaf 11 meter te worden genomen. De strafschoppen worden om en om genomen. De afstand wordt bepaald door de scheidsrechter dan wel door de aangegeven       markering.

7. Tijdens het nemen van de strafschoppen dienen de overige spelers (zowel medestanders als tegenstanders zich op minimaal 5 meter van de bal te begeven. Ook dient er voldoende ruimte te worden gelaten voor de aanloop van de speler die de strafschop neemt;

8. Elke speler wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter;

9. De doelman moet zich vooraf opstellen op de doellijn. De doelman mag zich alleen zijwaarts op de doellijn bewegen, dus niet voorwaarts. De beoordeling en de beslissing van de scheidsrechter is bindend;

10. De bal dient op het moment dat de penalty wordt genomen volledig stil te liggen;

11. Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en een keeper per wedstrijd. Elke speler mag maar voor een team uitkomen;

12. Een team dat niet komt opdagen, verliest de wedstrijd met 5 – 0;

13. Wanneer de bal eerst de paal of lat raakt en daarna via de doelman de doellijn passeert, is dit geen geldig doelpunt;

14. De voorronde wedstrijden worden afgewerkt in poules;

15. Iedere ploeg speelt voorrondewedstrijden;

16. Na de voorronde wordt de stand opgemaakt op basis van de volgende gegevens:

- Hoogst aantal punten;

- Beste doelsaldo;

- Meeste gemaakte doelpunten;

- Onderlinge confrontatie;

- Meeste gewonnen wedstrijden.

Deze gegevens worden conform de bovenstaande volgorde gecheckt. Mochten er twee teams nog steeds gelijk staan, dan zullen er 3 penalty’s worden genomen.

17. In de finaleronde worden weer 10 penalty’s per team genomen. Bij een gelijke stand zullen er drie penalty’s per team worden genomen. Bij een nieuwe gelijke stand worden door verschillende spelers om en om penalty’s genomen, tot er een winnaar is;

18. Voor aanvang van het toernooi dient elke contactpersoon zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat en een lijst van de spelers overhandigen;

19. Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt € 20,00 per team. Dit bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het toernooi te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL56 RABO 01131 05 703; Niet tijdige betaling kan uitsluiting van het toernooi tot gevolg hebben;

20. Bij terugtrekken van deelname aan het toernooi zal geen restitutie plaatsvinden, behoudens het niet doorgaan van het toernooi om welke reden dan ook;

21. Het toernooi wordt gespeeld om geldprijzen.

22. Door deelname aan het toernooi verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement;

23. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen, die zich tijdens het toernooi voordoen, evenmin voor het verlies, diefstal en/of stuk raken van persoonlijke voorwerpen;

24. Voor deelname aan het toernooi geldt een minimumleeftijd van 18 jaar;

25. Met klachten kan men terecht bij het wedstrijdsecretariaat. De beslissingen van dit secretariaat zijn bindend;

26. Het is niet toegestaan om op het speelveld consumpties te nuttigen en om te roken op het speelveld;

27. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat.