EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Contributie

De contributie dient jaarlijks vóór 1 oktober betaald te worden bij de penningmeester van EVV op bankrekeningnummer NL56RABO0113105703 t.n.v. EVV Echt. Alle leden ontvangen hierover tijdig bericht. Wellicht ten overvloede willen wij jullie er op wijzen dat, indien niet tijdig betaald wordt, dit uitsluiting van trainingen en wedstrijden tot gevolg kan hebben.

Indien een doorlopende machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven, geldt een korting van € 5,00 en wordt de contributie in twee termijnen afgeschreven.

De contributie is voor het seizoen 2018-2019 als volgt vastgesteld.

Senioren € 160,00
Niet spelende leden        € 80,00
JO19 € 110,00
JO17 € 110,00
JO15 € 110,00
JO13 € 110,00
JO11  € 80,00
JO10  € 80,00
JO9  € 80,00
JO8  € 80,00
JO7  € 80,00
Dames 7 tegen 7  € 80,00