EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Algemene informatie

EVV beschikt over een VoetbalOntwikkelingsPlan (VOP). In dit plan staan allerlei zaken betreffende de organisatie en aanpak binnen de vereniging beschreven. Een wezenlijk onderdeel van het VOP omvat de organisatie en aanpak van de trainingen.

Om de oefenstof van alle elftallen op elkaar af te stemmen en te komen tot een doorgaande ontwikkeling voor alle jeugdspelers, heeft EVV per leeftijdscategorie een coördinerende trainer aangesteld. De coördinerende trainer stelt de oefenstof voor de verschillende teamtrainers samen en houdt de onderlinge afstemming in de gaten.

Tijdens de competitie komen de coördinerende trainers 1 x per maand bij elkaar om allerlei zaken te bespreken.

Met uitzondering van de allerjongste spelers traint elke leeftijdscategorie twee keer per week op een vaste avond.

Het belang van het aanwezig zijn tijdens de trainingen behoeven we hier natuurlijk niet te onderstrepen. De jeugdleiders en de trainers gaan er dan ook van uit dat alle spelers de trainingen bezoeken. De ouders kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren door hun kind te stimuleren de trainingen bij te wonen en tijdig aanwezig te zijn.

Is een speler, om welke reden dan ook, verhinderd of niet in staat een training te bezoeken, dan verwachten we dat er een tijdige afmelding plaatsvindt bij de teamtrainer.