EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

EVV krijgt een wedstrijdpunt aftrek

EVV heeft deze week van de licentiecommissie van de KNVB bericht gekregen dat men één wedstrijdpunt in mindering krijgt. Deze straf is het gevolg van het feit dat EVV geen drie contractspelers in dienst heeft.

Bij de start van de nieuwe Tweede en Derde Divisie in het seizoen 2016-2017 moesten de clubs voldoen aan een aantal licentievoorwaarden. In dat eerste seizoen kregen 11 clubs uit de Derde Divisie een straf van één punt opgelegd vanwege het feit dat men geen contractspelers in dienst had. EVV wil uit principe niet overgaan tot aangaan van officiële contracten met spelers. Het is voor een kleine vereniging als EVV een onevenwichtige, zware licentievoorwaarde die door de KNVB voor de Derde Divisie gehanteerd wordt. Dit hangt als een molensteen om de nek van de vereniging. Met als gevolg dat EVV één wedstrijdpunt in mindering heeft gekregen en dat men dreigt met nog meer aftrek van wedstrijdpunten.

EVV vindt dat de KNVB eindelijk eens een standpunt moet innemen wat betreft de inrichting van de voetbalpiramide, deelname beloftenteams en het al of niet afschaffen van de licentievoorwaarden.

Heeft een club in de Derde Divisie een gecertificeerde jeugdopleiding, dan vervalt de verplichting van de drie contractspelers. EVV is vorig seizoen begonnen om de certificering te ontvangen. Men moet dan aan een 70-tal eisen voldoen. Vanwege het feit dat EVV vorig seizoen bezig was met die certificering, heeft men toen ontheffing gekregen. Het proces betreffende de certificering is in een afrondende fase.

EVV heeft verder een boete opgelegd gekregen omdat de financiële stukken over het seizoen 2017 – 2018 niet op tijd waren ingediend. De KNVB is tijdig geïnformeerd dat wegens ziekte van de penningmeester de gestelde datum niet kon worden gehaald.

De stukken zijn 3 weken te laat ingediend maar ondanks de voornoemde reden houdt de KNVB zich strikt aan de regels en is er geen uitzondering mogelijk.