EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Enquête EVV Echt

Medio 2020 werd er op verzoek van het bestuur van EVV Echt een werkgroep geformeerd die tot taak kreeg de toekomst van de club in beeld te brengen.

De werkgroep, samengesteld uit diverse geledingen binnen de club, heeft een aantal bijeenkomsten belegd waarna besloten werd een enquête te houden onder de leden.

Eind 2020 werd er aan de leden van EVV Echt via deze enquête gevraagd naar hun mening over een groot aantal zaken binnen de club.

Meer dan 150 leden hebben de enquête ingevuld.

Op de laatste bestuursvergadering van EVV Echt heeft de werkgroep de resultaten van de enquête  besproken.

Na de zomervakantie zal er een aparte bestuursvergadering worden gehouden over de resultaten.

Op de komende jaarvergadering (in het najaar) zullen vervolgens de leden worden geïnformeerd.