EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Enquête: koers 100-jarig bestaan 

E.V.V. Back2Basics (2021-2026)

Jouw mening is van belang om de nieuwe koers 2021-2026 van EVV Echt te bepalen.
 
 
 
Aanleiding
 
Back2Basics oftewel terug naar het "verenigen".
Jij en miljoenen andere Nederlanders ontmoeten elkaar wekelijks bij een vereniging.
De vereniging brengt mensen bij elkaar en zorgt voor plezier.
De unieke verenigingsstructuur in ons land is goud waard!
We geloven in de kracht van verenigingen.
Zij verbinden mensen uit alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen bij aan een krachtige en sociale samenleving. 
 
Maar we zien dat verenigingen en dus ook EVV Echt onder druk staan.
Dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen.
Het is een uitdaging voor EVV Echt leden te behouden (bevolkingskrimp en concurrerende vrijetijd mogelijkheden), voldoende vrijwilligers te vinden (werk rust nu op een kleine groep schouders) en genoeg inkomsten  te verwerven (terugtrekkende overheid) om de vereniging te laten bestaan. 
 
Om een goed beeld van deze ontwikkelingen te krijgen is het onderstaande filmpje bijgevoegd:
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w 
 
Op 26 juni 2026 viert EVV Echt haar 100-jarig bestaan.
Hier zijn we met z'n allen trots op, echter we willen een koers inslaan die EVV Echt ook een sportvereniging voor de toekomst maakt!
Een gerenoveerde accommodatie (2021) zal hierbij kunnen ondersteunen, echter er is meer nodig.
Een duidelijke visie en richting, duurzame structuur en passende cultuur.
Op verzoek en initiatief van het bestuur is een werkgroep (bestaande uit diverse geledingen vanuit de vereniging) samengesteld om hier mede vorm aan te geven.
 
Wij willen deze koers samen met jullie inslaan en hebben dan ook de stem/mening van jullie (alle betrokkene) nodig.
 
Alle leden van EVV Echt krijgen deze week via hun, bij de club bekend e-mailadres, een enquête toegestuurd. Tot uiterlijk zondag 3 januari kan men de enquête invullen.
Heb je geen e-mail ontvangen dan kan het zijn dat je e-mailadres misschien in de loop der jaren is veranderd. Graag even doorgeven aan info@evvecht.nl
H
eb je geen e-mailadres dan kun je een papieren vragenlijst aanvragen. (06-23410925)
 
Heb je naar aanleiding van deze enquête vragen of opmerkingen, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@evvecht.nl.
 
Bedankt voor je medewerking!
 
Bestuur en Werkgroep "toekomstbestendig verenigen"