EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Woord van het bestuur.

Beste leden, ouders, sponsoren en supporters van EVV,

Allereerst willen we via deze weg de hoop uitspreken dat jullie allen ( leden, familie en kennissen ) nog steeds in goede gezondheid verkeren. Dat is , zeker de laatste tijd, niet vanzelfsprekend. Wij zullen daarvoor veel moeten laten en het juiste proberen te doen. 

Dat geldt ook voor onze club, die net als vele andere, het zwaar te verduren heeft. Vanwege het coronavirus is ons sportpark gesloten. Voor ons allen, van klein tot groot, is dat een groot gemis. Vele kinderen, ouders, junioren en senioren, supporters missen het dagelijks of wekelijks bezoek op of naast het veld. 
Bij deze gelegenheid willen we toch een oproep doen om zoveel mogelijk zelf de conditie op peil te houden.

De vaste lasten die onze club heeft lopen door, maar de inkomsten stagneren. De zorgelijke blik van ons bestuur neemt daarom toe!

Dinsdagavond heeft de KNVB besloten om het seizoen 2019-2020 voortijdig te beëindigen. Een ongekende maar begrijpelijke beslissing.
Binnenkort (voor 1 mei) zal de KNVB uitsluitsel geven over een aantal zaken aangaande het nieuwe seizoen.

Het bestuur heeft in deze moeilijke, complexe situatie méér vragen dan uitroeptekens!

Lukt het ons dat we gezond en wél door deze moeilijke periode komen ? 

Lukt het ons de noodzakelijke steun van onze leden en vrijwilligers te krijgen?

Mogen wij , ondanks deze moeilijke economische periode, toch op steun van onze sponsoren rekenen?

Kunnen we er met zijn allen de schouders onder zetten?

Alle leden,ouders, sponsors en supporters die vragen,  op - en aanmerkingen, behoeften of ideeën hebben, kunnen deze doorgeven aan ons  informatiekanaal  info@evvecht.nl

Wij hopen en vertrouwen op een positief antwoord en we willen jullie allen met familie en kennissen toewensen :

Blijvende gezondheid en veel doorzettingsvermogen tot  betere tijden!!

Hou mekaar in zicht!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Geert Hees, voorzitter.